2016 گرمترین سال تاریخ اعلام شد

۲۰۱۶ گرمترین سال تاریخ اعلام شد

۲۰۱۶ گرمترین سال تاریخ اعلام شد   ۲۰۱۶ گرمترین سال تاریخ , آمار ناسا نشان می دهد ۲۰۱۶ از ١٨٨٠ میلادی تاکنون گرمترین سال تاریخ بوده است. به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، براساس آمار منتشر شده سازمان ناسا و سازمان اقیانوسی و جوی(NOAA)2016 گرمترین سال تبدیل اعلام شده است. البته گرمای ٢٠١۶ از […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید