دریاچه کویری مخرگه آینه طبیعت ایران + عکس

دریاچه کویری مخرگه آینه طبیعت ایران + عکس

دریاچه کویری مخرگه آینه طبیعت ایران + عکس دریاچه کویری مخرگه , انعکاس نور در دل دریاچه طبیعی دست های زمین و آسمان را به هم می رساند. تصاویر زیبای آسمان در آینه دریاچه کویری مخرگه می افتد و منعکس می شود . از هر گوشه ای به گوشه دیگر دریاچه ، تصویری متفاوت از […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید