آیا دیر به دیر شستن شلوار جین عیبی دارد ؟

آیا دیر به دیر شستن شلوار جین عیبی دارد ؟

آیا دیر به دیر شستن شلوار جین عیبی دارد ؟ متاسفانه یک تفکر سنتی درباره شلوار جین وجود دارد و آن این است که  جین را نباید شست. جین یکی از محبوب ترین لباس در عصر مدرن است کمتر کسی در دنیا پیدا می شود که حداقل یک الی دو مدل از این شلوار را نداشته […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید