مشکل مقایسه کردن کودکان در چیست

مشکل مقایسه کردن کودکان در چیست

مشکل مقایسه کردن کودکان در چیست بعضی وقت ها عادت هایی که ما در زندگی مان داریم، آنقدر با همه ابعاد وجودمان گره خورده اند که حس می کنیم بدون آنها هرگز نمی توانیم ادامه بدهیم و می گوییم ترک عادت موجب مرض است اما بیایید باور کنید ترک برخی عادت ها نه تنها موجب […]

راه های نوین پرورش کودک خردمند و دانا

راه های نوین پرورش کودک خردمند و دانا کودکی که دوران خردسالی را می گذراند، بسیار بیشتر از خیلی از ما بزرگسالان خرد بیداردارد. بدین روی اولین و مهم ترین کاری که ما برای پرورش کودک خردمند باید انجام دهیم، این است که آن خرد اصیل الهی را سرکوب نکنیم، باورکنیدکودکمان به غایت دانا وخردمنداست. در […]


در گــــوگــــــــل
محبوب کنید